Om Integreringstenesta

Integreringstenesta er fra 1.8.16 ein del av Integrering og Vaksenopplæring i Kommunalavdeling oppvekst, og held til i Knutepunkt Voss.  Tenesta har ansvar for busetting av flyktningar i kommunen, koordinering av dei tenestane de treng, og for introduksjonsprogrammet, som i mars 2018 har 92 deltakarar.

Gro, Mehdi, Anne Kari, Bjarte, Sako, Stig, Kristine & Veronica. Martine (permisjon) overvåker det hele.

Integreringstenesta har 6,7 stillingshjemler.

Leiar for Integrering og vaksenopplæring:
Oppgaver knytta til Integreringstenesta:
koordinering av bosetting ihht. kommunestyrets vedtak overfor IMDI
informasjonsansvar overfor flyktninger og samarbeidende instanser
kontaktperson overfor interne og eksterne samarbeidspartnere
ledelse og drift av tjenesten

Mehdi Kharazmi, kontormedarbeider Integrering og vaksenopplæring:
Administrative oppgaver, ansvar for vedlikehold av it-utsyr til introdeltagerne

Bjarte Kaldestad, fagleiar :
Fagleg leiing av tenesta og introduksjonsprogrammet
ansvarleg for drift av fagprogram, kontaktperson kurs

Martine K. Nordbø, integreringsrådgjevar:
koordinering av program og oppfølging av inntil 20 deltagere i introduksjonsprogram
kontaktperson for Røde Kors / Flyktningguide, frivillige organisasjoner

Anne Kari Hommedal, integreringsrådgjevar:
koordinering av program og oppfølging av inntil 20 deltagere i introduksjonsprogram

Sako Gahvejian, miljøarbeidar:
Praktisk oppfølging av flyktningar etter avtale med programrådgjevarane.  Underviser og i samfunnskunnskap på arabisk ved Vaksenopplæringa.

Inge Skrede, miljøarbeidar:                                                                                       Praktisk oppfølging og busetting av nye flyktningar.

Gro Brekke Vaksdal, bosettingskonsulent (20%):
ansvarlig for innkjøp av utstyr til boliger, introforberedende kurs

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om Integreringstenesta.  Vi vil også gjerne ha kontakt med personer som på frivillig basis ønsker å bidra i integreringsarbeidet i kommunen.  Kontaktinfo til alle ansatte finner du her.

Tilksette i Flyktningtenesta, teikna av Vegard

Top
Translate »